lördag 15 november 2008

Klotter med klassKlotter med klass i Bromma. Insänt av Henrik Hallberg.